Наша карта
Подробнее »
Новости
10.02.2020
ХОБФ «Мангуст» оголошує конкурсні торги на 2020 рік. Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торги на закупівлю бензину А-92 та дизпалива. Подробнее »
04.03.2019
ХОБФ «Мангуст» оголошує конкурсні торги на 2019 рік Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торги на закупівлю бензину А-92 та дизпалива. Подробнее »
Вход для организаций

Забыли пароль?

RSS Подписка

Новости » Підвищення якості надання медичної допомоги людям, що живуть з ВІЛ.

Підвищення якості надання медичної допомоги людям, що живуть з ВІЛ.

29.09.2015

В рамках міжнародних зобов’язань України та сучасних рекомендацій ВООЗ та ЮНЕЙДС, питання надання якісної медичної допомоги якомога більшій кількості людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), є ключовим у протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Станом на 01.01.2015 року антиретровірусна терапія (АРТ)  в Україні надавалася в 216-ти закладах охорони здоров’я різного рівня в усіх регіонах України, загальна кількість хворих на ВІЛ-інфекцію, які отримували АРТ в Україні, становила 66 409 осіб. У порівнянні з 2013 роком збільшилась кількість осіб, які отримували АРТ, на 21,1 %. В Херсонській області  станом на 01.07.2015 року  АРТ отримують 1806 осіб, що становить 87,6% від потребуючих.

З економічної точки зору, адекватний доступ до АРТ дозволяє зменшити витрати на лікування опортуністичних інфекцій, стаціонарне лікування та догляд за важко хворими. З епідеміологічної точки зору, ефективна АРТ,  максимально пригнічуючи реплікацію ВІЛ в організмі ВІЛ-інфікованої людини, зменшує ризик передачі вірусу. Таким чином, забезпечення універсального доступу до АРТ для всіх ВІЛ-інфікованих, хто її потребує, є одним з вирішальних чинників зменшення поширення ВІЛ, найважливішою складовою ефективної профілактики ВІЛ-інфекції.

Лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів включає широкий спектр видів медичної допомоги. Проведення оцінки якості та повноти надання медичних послуг для ЛЖВ дозволить передбачати прогалини у надані всебічної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та розробити рекомендацій щодо їх усунення.

Регулярний медичний нагляд є основою для забезпечення своєчасного доступу до АРТ, виявлення та лікування опортуністичних та супутніх захворювань, своєчасного реагування на побічну дію препаратів, що впливає на тривалість та якість життя ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Нажаль, в області мають місце випадки, коли ВІЛ-інфіковані не відповідально відносяться до свого здоров’я, не знаходяться на диспансерному обліку у лікарів інфекціоністів, не спостерігаються, не проходять відповідні дослідження та не отримують своєчасно антиретровірусну терапію, яка покращує якість та тривалість життя.

Зараз в Херсонській області, та ще в 11 регіонах  України триває дослідження, яке  спрямоване на вивчення динаміки показника «Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб які пройшли медичний нагляд протягом року серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на обліку», відповідно до Плану моніторингу та оцінки ефективності Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Даний показник дозволяє визначити рівень проведення якісного медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими пацієнтами з метою мобілізації зусиль державного та недержавного сектору щодо забезпечення своєчасного звернення пацієнтів в медичні заклади та проведення обстежень відповідно до чинних Клінічних протоколів.

Мета цього дослідження – оцінити якість та повноту надання медичних послуг для ЛЖВ, з’ясувати основні чинники, що сприяють невиконанню або неякісному наданню медичних послуг згідно з вимогами клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, розробити відповідні рекомендації щодо підвищення їх якості.

Завдання дослідження:

встановити соціально-демографічні та епідеміологічні характеристики ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом, виявити представників групи ризику з числа досліджуваної когорти;

оцінити перелік медичних послуг та стан захворювання на момент взяття ВІЛ-інфікованих осіб під медичний нагляд;

оцінити перелік медичних послуг та стан захворювання на момент проведення дослідження та встановити фактори, що впливають на прогресування ВІЛ-інфекції, можливість надання спеціалізованої медичної допомоги через мережу спеціалізованих закладів;

оцінити організацію та проведення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих пацієнтів;

оцінити надання послуг для ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), а саме: доступ до наркологічної/психіатричної допомоги, програм замісної підтримувальної терапії, реабілітаційних програм, спрямованих на відмову від споживання наркотичних речовин, програм зменшення шкоди, а також надання соціально-психологічної допомоги;

з’ясувати основні чинники, що сприяють невиконанню або неякісному наданню медичних послуг згідно з вимогами клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків;

розробити рекомендації щодо підвищення якість та повноту надання медичних послуг для ВІЛ-інфікованих осіб.

 

Результатом даного дослідження стане підготовка аналітичного звіту з висновками та рекомендаціями, які спрямовані на підвищення якості життя ВІЛ-інфікованих, попередження розвитку СНІД-асоційованих захворювань та передачі ВІЛ.

 

 

Рєзвих Тетяна, 

лікар-епідеміолог Херсонського обласного
центру профілактики та боротьби зі СНІДом